INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA OBROTU GOSPODARCZEGO

Zajmujemy się określaniem i eliminowaniem ryzyka biznesowego. Zapewniamy dostarczanie informacji i analiz dotyczących kontrahentów, konkurencji i całej branży, prowadzimy wywiad gospodarczy na temat przedsiębiorstw i osób indywidualnych. Raporty opracowują doświadczeni analitycy, detektywi i specjaliści bezpieczeństwa.

O Instytucie

Rozpoczęliśmy działalność w 2006 roku. Dzięki przeprowadzeniu tysięcy analiz poznaliśmy dokładnie mechanizmy, które są zagrożeniem dla pewności obrotu gospodarczego, znamy metody, które umożliwiają nadużycia, umiemy szukać ukrytych powiązań między osobami, firmami, zdarzeniami. Doświadczenie, różnorodność prowadzonych spraw oraz szerokie grono pracowników i współpracowników dają pewność, że powierzone zadania wykonamy w sposób niedostępny dla innych firm sektora bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań na terenie Europy Środkowej, jak i krajach zachodnich Unii Europejskiej. Operowaliśmy w państwach bałkańskich czy na terenie krajów Zatoki Perskiej. Pracujemy dla przedsiębiorstw międzynarodowych, funduszy inwestycyjnych, kancelarii prawnych i na zlecenia indywidualne.

Rozpoznajemy i dokumentujemy czyny nieuczciwej konkurencji, a także prowadzimy monitoring szarej strefy, ujawniając wprowadzanie do obrotu towarów nielegalnego pochodzenia – z przemytu i podrabianych. Śledzimy zmiany w ich podaży, cenach, dostępności w poszczególnych regionach Polski oraz w krajach, z których są sprowadzane, a także zmiany w podaży spowodowane reakcjami organów ścigania.

Realizujemy projekty doraźne, krótkoterminowe i długoterminowe. Obecnie przeprowadzamy analizy obejmujące zlecenia z sektora FMCG, firm paliwowych, spedycyjnych, transportowych i ubezpieczeniowych.

W naszym zespole analityków pracują prawnicy, ekonomiści, dziennikarze, specjaliści ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, politolodzy, lingwiści. Ponadto w całej Polsce zatrudniamy osoby niezbędne do przeprowadzania wizji lokalnych, wywiadów środowiskowych, sporządzania dokumentacji postępowań administracyjnych i sądowych.

Zespół firmy zna specyfikę działania organów ścigania oraz związane z tym aspekty prawne i praktyczne. Sprawami bezpieczeństwa zajmują się nasi współpracownicy: inżynierowie, byli funkcjonariusze oddziałów antyterrorystycznych policji oraz BOR, którzy zdobywali doświadczenie podczas wykonywania zadań w kraju i zagranicą.

Powrót na górę

Ostatnia aktualizacja strony: 14.03.2016

Kontakt

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA OBROTU GOSPODARCZEGO S.A.
ul. Koszykowa 33/92, 00-553 Warszawa
tel +48 22 621 31 21, fax +48 22 625 02 78
e-mail poczta@ibog.com.pl

krs 0000345669 nip 5252471233 regon 142184636

Dbając o bezpieczeństwo biznesu zapewniamy także bezpieczeństwo kontaktu. Każdy pracownik i współpracownik zobowiązany jest pisemnie do zachowania tajemnicy i poufności. Wszelkie zdobyte i powierzone nam dane przechowywane są bezpiecznie i zgodnie ze standardami obowiązującego w tym zakresie prawa. Wykonane analizy i raporty mogą być przekazane fizycznie, w jednym egzemplarzu, z pominięciem drogi elektronicznej. Zapytania, zlecenia, kontrakty pozostają ścisłą tajemnicą biznesową.

Instytut Bezpieczeństwa Obrotu Gospodarczego S.A., ul. Koszykowa 33/92, 00-553 Warszawa, NIP 5252471233, wpisany dnia 31.12.2009 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 345669, o kapitale zakładowym w wysokości 627.000,00 zł. opłaconym w całości.

Komunikat w związku z planem połączenia spółek
Instytut Bezpieczeństwa Obrotu Gospodarczego Sp. z o.o.
i
Instytut Bezpieczeństwa Obrotu Gospodarczego S.A.

Pobierz PDF